Дистанційне Навчання: Сучасний Формат Освіти, Який Має Лишитися Українська Правда _життя

Дана система повинна бути інтелектуальною, тобто визначати й враховувати індивідуальні когнітивні характеристики майбутнього фахівця й адаптувати процес професійної підготовки відповідно до їх особливостей. Нині технологія дистанційного навчання використовується у професійно-технічних навчальних закладах, для підвищення кваліфікації й перепідготовки фахівців. Незважаючи на великий світовий досвід з теорії та практики дистанційного навчання, серед дослідників немає єдиної точки зору щодо пріоритетності у створенні системи дистанційної освіти.

дистанційне навчання це

23–26. Коровайченко Ю. Дистанційне німець скаже ви слов’яни навчання – це сучасно / Ю.

Досвід Початкової Школи: Як Вчителька Успішно Налагодила Реальне Навчання Віртуально

Часоп. НПУ ім. Драгоманова. Серія 2, Комп’ютерно-орієнт. Системи навчання. – 2018.

Інші Статті З Блогу

Це дасть можливість учням, які пропустили урок, наздогнати матеріал. Доступність. Обирайте платформу, яка є у відкритому доступі, не потребує встановлення спеціального програмного забезпечення тощо. Рекомендуємо застосунок для здійснення лабораторних робіт із фізики, хімії та біології.

Проблеми дистанційного навчання / Г. Маклаков // Інформатика та інформ. Технології в начальних закладах. 102–103. Ботузова Ю. Досвід впровадження дистанційного курсу для організації самостійної роботи студентів з математичного аналізу / Ю.