Category Archives: Наука

Дистанційне Навчання: Сучасний Формат Освіти, Який Має Лишитися Українська Правда _життя

Дана система повинна бути інтелектуальною, тобто визначати й враховувати індивідуальні когнітивні характеристики майбутнього фахівця й адаптувати процес професійної підготовки відповідно до їх особливостей. Нині технологія дистанційного навчання використовується у професійно-технічних навчальних закладах, для підвищення кваліфікації й перепідготовки фахівців. Незважаючи на великий світовий досвід з теорії та практики дистанційного навчання, серед дослідників немає єдиної точки зору […]